Brak tokenu bezpieczeństwa XSRF

W systemie Jira nie ukończono tej czynności z powodu braku tokenu formularza.

Prawdopodobnie pamięć podręczna przeglądarki została wyczyszczona, co mogło spowodować wygaśnięcie aktualnego tokenu formularza. Nowy token formularza został ponownie wygenerowany.

Adres URL żądania: /secure/VoteOrWatchIssue.jspa

Zaloguj się i ponów tę czynność.

Przesłane wartości (poniżej) zostały przechwycone. Skopiuj je teraz. Ten tekst zostanie usunięty po opuszczeniu tego ekranu.

  • returnUrl
    /secure/issues
  • vote
    vote
  • id
    {0}

administratorami Jira

Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat wyłączania kontroli tokenu formularza, otwórz tę stronę.